mobiele-surveillance.jpg

Disclaimer

1. 

 In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: RLD Security;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2.  Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
3.
 
De content is door RLD Security met de grootst mogelijke zorg samengesteld, toch aanvaardt RLD Security geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4.
 
RLD Security is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten
6.
 
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen .
Wij van RLD Security behouden ons alle rechten voor